TurasG seolta ag Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis

TurasG launch

B’iad an t-amhránaí iomráiteach Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis, an Comhairleoir Alexander Graham, a sheol suíomh idirlín nuálach an tseachtain seo chun cur leis an turasóireacht chultúrtha i mórGhaeltacht na hÉireann agus na hAlban.

Ní seachtain ó shin ó bronnadh aitheantas ar Julie ag Gradaim Cheoil na hAlban ach ar Mháirt na seachtaine seo bhí an t-amhránaí ó Uibhist ó Thuaidh i lathair chun a beannacht a thabhairt don suíomh nua, http://www.turasg.com, ag Ionad Chartlainne na nGarbhchríocha ar bhruach na Nise Dé Máirt.

Beartas de chuid an togra CeangalG, atá maoinithe ag an Aontas Eorpach, é TurasG.  Bunaíodh CeangalG anuraidh chun eilimintí gnó a chur leis na naisc chultúrtha atá cheana féin ann idir chainteoirí Gàaidhlig na hAlban agus a gcomhGhaeilgeoirí in Éirinn.

Is é aidhm TurasG ná eolas a thabhairt don? chur ar an gcuairteoir go Gaeltacht na hAlban agus Gaeltacht na hÉireann ar an iliomad deiseanna atá ann taiscéaladh a dhéanamh ar an sár-oidhreacht agus an saibhreas chultúrtha sna ceantair seo.  Díríonn an suíomh ar Gharbhchríocha agus OIleáin na hAlban, Tuaisceart Éireann agus na contaetha faoin teorainn sa Phoblacht, an ceantar atá aitheanta faoin scéim Interreg IVa, an scéim óna bhfuair CeangalG maoiniú sa chéad dul síos.

Tá an suíomh, TurasG.com, eagraithe de réir téamaí éagsúla le gné-altanna ar an saol cois farraige, beatha na talún, stair, reiligiún, an domhan nádúrtha, ceol agus na healaíona.  Beidh cuairteoirí ar an suíomh ábalta teacht ar eolas, amharc ar scannáin, éisteacht le filíocht, ceol agus tráchtaireacht is blaiseadh de ghrianghraif ar na séadchomharthaí is áíteanna suimiúla eile.

Is céim mhór chun tosaigh don turasóíreacht chultúrtha ar na hoileáin seo é TurasG,” dúirt Alasdair Morrison, Stiúrthóir CeangalG.  “Is é an suíómh idirlín is uaillmhianaí agus is spleodraí atá curtha ar bun é chun tacú le hobair na soláthruithe turasóireachta cultúrtha chultúrtha agus cur le heispéireas saoire na dturasóirí.”

Aidhm eile atá leis tacú le iarrachtaí áisínteachtaí turasóireachta ar nós Fáilte Éireann, Bord Turasóireachta Thuaisceart Éireann agus Visit Scotland. Faoi láthair is i mBéarla atá téacs an tsuímh le go leor ábhair i nGàidhlig agus i nGaeilge.  Amach anseo beidh leaganacha i dteangacha eile á mbeartú.

Dar le Propast Inbhir Nis, Alex Graham, ba mhór an deis don chathair é bheith ag cur fáilte roimh sheoladh TurasG.

“Sampla spreagúil é seo ar an slí ar féidir teicneolaíocht na haoise (linne?) a úsáid chun cultúr stairiúil saibhir a chur i láthair.”

Dar le Bainisteoir na nOIleán ag Visit Scotland, Alan MacKenzie, is beartas thar a bheith fiúntach é CeangalG.

“Tá an-athas orm tacú le bunú an tsuímh seo, suíomh turasóireachta cultúrtha a chuirfidh le na naisc idir Éire is Alba, go háirithe na naisc chultúrtha agus teanga.”