Polasaithe – Fianáin agus Príobháideacht

POLASAÍ FIANÁN

CAD IS FIANÁIN ANN?

Is éard is fianán ann ná comhad beag a iarrann cead a bheith curtha ar thiomántán do ríomhaire. A luaithe agus a aontaíonn tú, cuirtear an comhad leis agus cabhraíonn an fianán chun ríomhthrácht a anailísiú nó tugann sé le fios duit nuair a thadhlann tú ar shuíomh áirithe.

Ligeann fianáin d’fheidhmchláir freagra a thabhairt ort mar dhuine faoi leith. Ní thugann fianán rochtain ar bhealach ar bith ar do ríomhaire ná aon eolas mar gheall ort, seachas na sonraí a roghnaíonn tú roinnt linn.

Is féidir leat smacht a choinneáil ar na suímh ar féidir leo fianáin a chur ar do chuid fianán trí fheidhm a bhaint as clóchur do bhrabhsálaí.

AN BEALACH INA N-ÚSÁIDEANN MUID FIANÁIN

Baineann muid feidhm as trí príomhghrúpaí d’fhianáin:

Fianáin a mbaineann ár mbogearraí suímh feidhm astu chun oibriú i gceart

Tosaíonn na hainmneacha orthu seo le wp_. Mar shampla, b’fhéidir go gcuimhneodh muid ar na leathanaigh dheireannacha a raibh tú orthu chun gur féidir linn tú a athreorú ar ais nuair is gá i ndiaidh foirm a líonadh isteach, nó go socródh muid fianán le cabhrú linn teacht ar an eolas cén t-achar a gcaithfidh muid inneachar a choinneáil i dtaisce duit.

Fianáin a ligeann dúinn faisnéis a bhailiú chun feabhas a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin

Mar shampla fianáin anailísithe tráchta (úsáideann muid Google Analytics, ainmneacha fianán ag tosú le __utm) nó fianáin dár ngiuirléid aiseolais aguis tuairicithe speicéirí (coibhneasta le fearann bugherd.com)

Fianáin mheán

Socraíonn an t-imreoir físeán a úsáideann muid fianáin ar nós airde fuaime, nó chun a chlarú gur imríodh físeán. Baineann na fianáin seo le fearann vimeo.com.

COSAINT SONRAÍ

Bailíonn agus úsáideann CeangalG faisnéis faoi dhaoine a ndéanann sé cumarsáid leo. Caithfear déileáil leis an bhfaisnéis phearsanta seo i gceart agus go sábháilte is cuma cén bealach ina ndéantar í a bhailiú, a chlárú agus a úsáid agus tá cosaintí le seo a chinntiú in Acht Cosanta Sonraí 1998.

Breathnaíonn CeangalG air láimhseáil dhleathach cheart faisnéis pearsanta mar rud an-tábhachtach maidir le gníomhú rathúil éifeachtach a chuid feidhmeanna agus chun misneach eatarthu siúd a bpléann sé leo a chothú. Chun na gcríocha seo tacaíonn agus géilleann CeangalG go hiomlán le Prionsabail Cosanta Sonraí, mar a leagtar amach in Acht Cosanta Sonraí 1998.