Ár Scéal á Scaipeadh – An Ghaeltacht Choiteann Ag Baint Feidhme as Turasóireacht Chiltúrtha chun Ár gCumas a Réadú

Beidh soláthraithe turasóireachta cultúrtha as Éirinn agus Albain ag tarraingt ar Thír Chonaill Mí Feabhra beag seo don chéad ócáid mhór de chuid thogra CeangalG, comhdháil mar gheall ar conas is féidir le turasóireacht chultúrtha ár gcumas a scaoileadh. Is é Ár Scéal á Scaipeadh – An Ghaeltacht Choiteann is teideal do chomhdháil a bheidh […]

FÍSEÁIN SPREAG AG TEACHT GO CEANGALG GO LUATH!

I gcaitheamh 2013 bhreathnaigh breis agus dhá mhilliún duine ar leagan Gaeilge ‘When I’m Gone’ le hAvici. I mbliana, beidh an comhlacht a rinne an t-amas sin ar líne ag cur shraith fhíseáin Spreag Fís CheangalG i dtoll a chéile. Ceapadh Tree Light Productions na Gaillimhe tar éis comórtais phoiblí thar a beith géar chun […]