Ag dul chun an mhargaidh

Ceardlann i gCumadh Formáidí Theilifíse agus Cur i Láthair Á chur in eagar ag CeangalG, le tacaíocht ó Chiste Chraoltóireacht na Gaeilge, TG4, MG Alba Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste. 25/26 Feabhra 2015 Údar: Má tá fonn orthu dul chun tosaigh i margaí atá thar a bheith iomaíoch, ní mór do chomhlachtaí atá ag […]

TurasG seolta ag Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis

B’iad an t-amhránaí iomráiteach Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis, an Comhairleoir Alexander Graham, a sheol suíomh idirlín nuálach an tseachtain seo chun cur leis an turasóireacht chultúrtha i mórGhaeltacht na hÉireann agus na hAlban. Ní seachtain ó shin ó bronnadh aitheantas ar Julie ag Gradaim Cheoil na hAlban ach ar Mháirt na seachtaine seo […]

Treisiú do ghnólachtaí Gaeltachta

Is é cruthú agus cur i bhfeidhm deiseanna nua a chuirfidh le cumas fiontar nua ar fud Ghaeltacht na hAlban, Thuaisceart Éireann agus na limistéar in aice le teorainn Phoblacht Éireann is aidhm le foireann nua shainmheantóirí CheangalG. Tá CeangalG, an tionscadal arna mhaoiniú ag INTERREG IVa an Aontais Eorpaigh, i ndiaidh roinnt sainmheantóirí a […]

CeangalG i ndiaidh céim chun tosaigh a ghlacadh!

Tá an chéad cheann d’fhíseáin SpreaG de chuid CeangalG ar fáil ar an Líon an tseachtain seo agus an tionscadal a mhaoinitear ag INTERREG IVA an Aontais Eorpaigh chun breis nasc a chruthú idir Gaeltacht na hÉireann agus na hAlban tar éis imeacht i dtreise go mór an tseachtain seo. Agus mar ábhar dó ceannródaí […]

INSIGÍ DÚINN CÉARD TÁ IDIR LÁMHA AGAIBH!

Níos túisce i mbliana, reáchtáil CeangalG comhdháil ‘Ár Scéal á Scaipeadh’ mar gheall ar fheidhm as turasóireacht chultúrtha chun an Ghaeltacht Choiteann a fhorabirt, i dTír Chonaill, ag bun na hEaragaile. Cuireadh in iúl do lucht na comhdhála ag Óstán na Cúirte i nGaoth Dobhair ag príomhchainteoir, an Dr. Fionnbharr Ó Brolcháin, go bhfuil d’inniúlacht […]

Gradam mór le rá sna meáin do cheannródaí SpreaG Fís

Agus barr slachta á chur ar an gcéad fhíseán de chuid Spreag Fís a bhfuil mar ábhar leis ceannródaí Gaeilge Bhéal Feirste, Gearóid Ó Cairealláin, tá an togra i ndiaidh ugach a fháil trí bhronnadh an ghradaim is airde i meáin na Gaeilge ar an bhfear a bhunaigh an chéad nuachtán laethúil as Gaeilge. Ag […]

Cúrsa margaíochta chun buntáiste cultúrtha a thabhairt do ghnólachtaí turasóireachta

D’fhéadfadh Gaeilge na hÉireann nó Gaeilge na hAlban a bheith ina meáin ar leithligh chun do ghnó a dhíol. Sin a ndeir soláthraí cúrsa nua margaíochta ag díriú ar lucht gnó nó lucht fiontair a dteastaíonn uathu briseadh isteach i réimse turasóireachta cultúrtha agus gnó trí mheán na Gaeilge nó na Gàidhlige, réimse atá ag […]

Dúshláin na nua-teicneolaíochta do theangacha mionlaigh cíortha i dtuairisc nua

Cuma an app don iPhone i mBascais, dráma ilteangach sa Bhreatnais nó clár ar theilifís na hAstráile i dteangacha na mbundúchasach, is é an príomh dhúshlán do lucht na meán i dteangacha mionlaigh an bealach is fearr le bainistiú a dhéanamh ar na deiseanna iliomadacha a bhronnann teicneolaíocht nua na meán.  Le h-ais sin níl […]

An dteastaíonn uaibh ‘Céim Suas’ a ghlacadh?

Is gearr go mbeidh gnólachtaí agus fiontair nua i dTuaisceart na hÉireann, in Albain agus i gcontaetha Phoblacht n hÉireann in aice leis an teorainn in ann leas a bhaint as meantóirí le saineolas chun an chéim suas is gá i dtreo na rathúlachta a thabhairt dóibh. Is é ‘Céim Suas’, dream saineolaithe gnó, an […]

ÁR SCÉAL Á SCAIPEADH – An Toradh

Tá gairm chun gnímh fógartha tar éis na comhdhála turasóireachta chultúrtha ‘Scaipeadh ár Scéal’ a reachtáil an togra Ceangal G le déanaí. B’é an chomhdháil in Ostán na Cúirte i nGaoth Dobhair ag deireadh mhí Feabhra an chéad mhór ocáid ag Ceangal G agus anois tá an togra ag iarraidh ar na toscairí teacht chun […]