INSIGÍ DÚINN CÉARD TÁ IDIR LÁMHA AGAIBH!

Níos túisce i mbliana, reáchtáil CeangalG comhdháil ‘Ár Scéal á Scaipeadh’ mar gheall ar fheidhm as turasóireacht chultúrtha chun an Ghaeltacht Choiteann a fhorabirt, i dTír Chonaill, ag bun na hEaragaile.

Cuireadh in iúl do lucht na comhdhála ag Óstán na Cúirte i nGaoth Dobhair ag príomhchainteoir, an Dr. Fionnbharr Ó Brolcháin, go bhfuil d’inniúlacht ag turasóireacht chultúrtha a bheith ar thús cadhnaíochta i rath ar ghnó agus go bhfuil buntáiste ag lucht na Gaeilge ar iomaitheoirí eile.

Ceann d’aidhmeanna na comhdhála is ea rannpháirtithe agus oibritheoirí eile san earnáil turasóireachta cultúrtha cúig táirgí nó seirbhísí nua a chur i dtoll a chéile don earnáil Turasóireachta Cultúrtha sa Ghaeltacht Choiteann.

Más rud é go raibh sibh i láthair ag comhdháil ‘Ár Scéal á Scaipeadh’ agus go bhfuil sibh ag forbairt táirge nua de thairbhe spreagadh na comhdhála, déanaigí teagmháil linn más é bhur dtoil é agus insigí dúinn céard tá idir lámha agaibh. B’fhéidir go mbeadh muid in ann cabhrú le tacaíocht meantóireachta nó cuidiú margaíochta – failte@ceangalg.net.