Cúrsa margaíochta chun buntáiste cultúrtha a thabhairt do ghnólachtaí turasóireachta

low res marketingD’fhéadfadh Gaeilge na hÉireann nó Gaeilge na hAlban a bheith ina meáin ar leithligh chun do ghnó a dhíol. Sin a ndeir soláthraí cúrsa nua margaíochta ag díriú ar lucht gnó nó lucht fiontair a dteastaíonn uathu briseadh isteach i réimse turasóireachta cultúrtha agus gnó trí mheán na Gaeilge nó na Gàidhlige, réimse atá ag dul i méid an t-am ar fad.

Rinneadh sraith cúrsaí Margaíocht i Saol Ilteangach – lena n-áirítear ceardlann – a choimisiúnú agus a dhearadh ag CeangalG, an togra á mhaoiniú ag an Aontas Eorpach atá i mbun oibre chun naisc a fhorbairt idir Gaeltacht na hÉireann agus na hAlban.

Dúirt dearthóir agus oide an chúrsa Fionbar Ó Baoill, bainisteoir oiliúna CheangalG, go gcabhróidh na cúrsaí le rannpháirtithe chun pleananna láidre chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a mhargú níos éifeachtúla i saol ina bhféadfadh eolas ar theanga ar nós na Gaeilge nó na Gàidhlige tús áite a thabhairt do sholáthraí in iomaíocht.

I saol an lae inniu, bíonn aire daoine ní ar a bheith ag tiomsú stuife oiread le bheith ag cuartú brí agus mar sin tá buntáiste ó thús ag muintir na Gaeilge agus na Gàidhlige agus tá sé i gceist againn go mbeidh siad in ann feidhm níos fearr a bhaint as seo tro rannpháirtíocht ghníomhachg sa chúrsa seo, dúirt sé.

“Gheobhaidh rannpháirtithe na huirlisí agus na teicnící chun a straitéis féin a dhearadh agus a nuashonrú faoi mar a nochtann de réir a chéile,” dúirt sé. “Rud is tábhachtaí fós, beidh an luchd freastail in ann straitéis chuimsitheach margaíochta a bhaineann go sonrach lena ngnó féin agus spriocanna chun iad a thabhairt ann.”

Beidh fáil ar na cúrsaí seo le seachadadh go háitiúil taobh istigh den réigiún a chlúdaíonn togra CheangalG ag síneadh ó Thír Chonaill in aice leis an teorainn i bPoblacht Éireann go Tuaisceart Éireann go Garbhchríocha agus Oileáin iarthar na hAlban.

Rinneadh an cúrsa a dhearadh chun gur féidir é a sheachadadh ag leibhéal áitiúil – tabharfaidh muidne an cúrsa chugaibhse – mar go dtuigeann muid nach bhfuil d’am ná d’airgead ag oibritheoirí gnólachtaí beaga agus meánacha achar fada a thaisteal le haghaidh cúrsaí agus imeachtaí eile.

“Tá muid i mbun taighde freisin féachaint an féidir na cúrsaí seo a sheachadadh trínár suíomh Gréasáin.”

Seo sceideal na gcúrsaí agus na n-ionad a deimhníodh cheana féin agus atá le deimhniú:

Meitheamh 10, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste, 9.30rn – 2in
Meitheamh 13, Aerfort Dhún na nGall, 9.30rn – 2in
Meitheamh 17, Ard Mhacha, le deimhniú
Meitheamh 20, Na Dúnaibh, Tír Chonaill
Meitheamh 24, Àros, An tOileán Sciathánach, le deimhniú
Meitheamh 25, Fort William, le deimhniú
Meitheamh 26, Oban, le deimhniú
Iúl 1, Doire, le deimhniú

Más mian libh cúrsa a óstáil, déan teagmháil le fionbar@ceangalg.net.