CeangalG i ndiaidh céim chun tosaigh a ghlacadh!

Tá an chéad cheann d’fhíseáin SpreaG de chuid CeangalG ar fáil ar an Líon an tseachtain seo agus an tionscadal a mhaoinitear ag INTERREG IVA an Aontais Eorpaigh chun breis nasc a chruthú idir Gaeltacht na hÉireann agus na hAlban tar éis imeacht i dtreise go mór an tseachtain seo.

Agus mar ábhar dó ceannródaí Gaeilge Bhéal Feirste,Gearóid Ó Cairealláin, a bhain Gradam Cumarsáide Oireachtas na Gaeilge amach le gairid, is féidir breathnú ar an gcéad SpreaG fís ar shuíomh Gréasáin CheangalG agus ar thairseacha meán sóisialta ar nósYouTube, Facebook agus Twitter.

Tá seoladh SpreaG ina chomhartha ar an luas faoi fhorbairt CheangalG. Ag dul ar an Líon ar an seachtain seo freisin tá an leathanach faisnéise do shuíomh uaillmhianach Gréasáin SaotharlannG,tionscadal uaillmhianach chun saotharlann ar an Líon a chur i dtoll a chéile ina gcasfaidh ealaíontóirí de chuid na hÉireann is na hAlban chun comhoibriú a réiteach, agus saothar nua a chruthú is a thaispeáint.

An tseachtain seo chugainn, déanfar máistir-rang Margaíocht i Saol Ilteangach a reáchtail i mBéal Feirste i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich Dé Máirt 10ú Meithimh. Díríonn an cúrsa seo ar cheann in uachtar in iomaíocht a thabhairt d’oibritheoiríturasóireachta cultúrtha chun a gcuid gnó a dhíol i saol ina mbíonn údaracht is oidhreacht ag tarraingt breis is breis cuairteoirí idirnáisiúnta.

Is iontach an t-am é seo do CheangalG,” dúirt stiúrthóir an tionscadail Alasdair Moireasdan. “Is iontach an rud é tionscadail a bhfuil an fhoireann i ndiaidh a bheith ag obair orthu a fheiceáil agus iad ag teacht chun cineáil agus tá muid ag gluaiseacht isteach i dtréimhse nuair a dhéanfar breis tionscadal a nochtadh.”

Ceann de na forbairtí móra seo ná suíomh nua Gréasáin atá á chur i dtoll a chéile ag Cànan, an chomhlacht forbartha lín atá lonnaithe ar an Oileán Sciathánach. Cuirfidh TurasG ar chumas do chuairteoirí don MhórGhaeltacht turais a eagrú sa réigiún a shíneann ó thaobh thiar Thír Chonaill go Béal Feirste agus ó thuaidh tríd na hOileáin go dtí Rubha Robhanais.

Ag bogadh ar aghaidh freisin tá clár meantóireachta CheangalG anois agus na meantóirí ar éirigh leo ceaptha agus cuirfear béim amach anseo ar earcú oibritheoirí turasóireachta cultúrtha, sna meáin chumarsáide agus i mbun fiontair phobail a bheidh in ann leas a bhaint as saineolas mheantóirí CheangalG.

Beidh an chéad cheann riamh de na turais mhalartaithe ar siúl ag Comhdháil Cholm Cille i dTír Chonaill sna seachtainí romhainn agus táthar ag ullmhú cheana féin chun lucht beartais a thabhairt le chéile san Òban in Albain ar 12ú Samhna chun an chéad chéim eile sa togra uaillmhianach chun an ‘MhórGhaeltacht’ a mhúnlú a phleanáil.

Sna míonna romhainn beidh neart ar siúl agus CeangalG ag nochtadh na dtionscadal dár gcuid” dúirt Concubhar Ó LIatháín, bainisteoir margaíochta CheangalG.