Scaipeadh ár Scéal

Tá gairm chun gnímh fógartha tar éis na comhdhála turasóireachta chultúrtha ‘Scaipeadh ár Scéal’ a reachtáil an togra Ceangal G le déanaí.

B’é an chomhdháil in Ostán na Cúirte i nGaoth Dobhair ag deireadh mhí Feabhra an chéad mhór ocáid ag Ceangal G agus anois tá an togra ag iarraidh ar na toscairí teacht chun tosaigh le smaointe maidir le h-earraí nó seirbhísí nua a fhéadfaí a fhorbairt chun riar a dhéanamh ar an margadh thurasóireacht chultúrtha.

Dar leis an mBainisteoir Margaíochta ag Ceangal G, Concubhar Ó Liatháin, beidh tacaíocht agus cúnamh i bhfoirm traenáil agus margaíocht ar fáil ó Ceangal G do na toscairí a thapaíonn an deis glacadh leis an dúshlán.

B’é aidhm na Comhdhála gníomh a spreagadh agus daoine a chur ag smaoineamh i slite nua conas is fearr ár scéal a scaipeadh,” dúirt an tUasal Ó Liatháin.  “Bhí struchtúr na Comhdhála dírithe ar an aidhm seo – oráidí spreagúla ó shaineolaithe agus lucht cleachtais ar dtúis agus ansan na ceardlannaí chun daoine a chur ar bhóthar a leasa.

Anois, is é seo an gairm gnímh!”

ceangalg - conference news

Minister of State for the Gaeltacht, Donncha Mac Fhionnlaioch, launches our website at event prior to Selling Our Story conference. Ag seoladh suíomh idirlín CeangalG le linn an Comhdháil Ag Scaipeadh Ár Scéal – www.ceangalg.net, bhí Concubhar Ó Liatháin, Bainisteoir Margaíochta, Ceangal G, Claire Nic Neacail, Riarthóir CeangalG, Alasdair Morrison, Stiurthóir CeangalG, an tAire Stáit Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, agus Fionbar Ó Baoill, Bainisteoir Oiliúna CeangalG.

Cuireadh tús leis an gComhdháil le seoladh shuíomh idirlín Ceangal G – www.ceangalg.net – sa cheardlann taobh le hOstán na Cúirte.  B’é an tAire Stáit Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaíoch, féin a sheol an suíomh agus luaigh sé an cheangal stairiúil maidir le Colmcille agus é ag meabhrú ar na nascanna atá idir Tír Chonaill go h-áirithe agus Alba.

Bhí nasc níos pearsanta ar aigne aige freisin agus é ag maíomh faoin seal a chaith sé ina chigire bus i nGlaschú, trath gur thug sé saor thaisteal d’aoinne de bhunadh Thír Chonaill a raibh d’adh air nó uirthí taisteal ar an mbus céanna leis an Aire!

RTE RnaG presenter Áine Ní Chuirreáin with Loretta Ní Ghabháin, Social Media Expert, from LORG Media at our Selling Our Story conference.

Áine Ní Chuirreáin, laithreoir Barrscéalta RTÉ Raidió na Gaeltachta, in éineacht le Loretta Ní Ghabháin ó LORG Media ag an gComhdháil ‘Selling Our Story’ in Ostán na Cúirte Gaoth Dobhair.

Roimh thús na gcainteanna an maidin dár gcionn chuir an amhránaí Gráinne Holland blas ceolmhar leis an ocáíd agus í ag canadh ‘Canan nan Gaedhal/Teanga na nGael’ leis an bhfile Murchadh Mac Pharlain.  Nellie Nic Giolla Bhríde a chur Gaeilge ar an ndán stairiúil seo ón bhfile Albanach.

Saineolaí fiontraíochta le h-aitheantas idirnáisiúnta, an Dr. Fionnbarra Ó Brollcháin, a rinne taighde ar choimisiún ó Ceangal G chun dea-shamplaí ar thograí thurasóireachta chultúrtha a tháinig faoi bhlath de bharr gur bhain siad úsáíd as teanga mionlaigh.   Bhain sé leas as samplaí ón dtír seo agus ó Alba gan amhras – ach freisin ó Mheirceá Theas, ón bhFionlainn, ó Thír na mBascach agus ón Nua Shéalainn.

Dar leis tá an domhan ag éirí níos lú de bharr dul chun cinn teicneolaíochta agus le leas a bhaint as sin is fiú go mór béim a chúr ar ár dtuiscint agus ár gceangal lenár ndúchas.   Cuid suntasach de seo ár dteanga féin.

Sa domhan mhór ‘domhandaithe’ seo, is mó an tabhacht atá le ciall a bhaint as rudaí ná stuif a dhéanamh.

Agus sinn ag caomhnú agus ag cur chun cinn ár dteanga féin, ní mór dúinn smaoineamh nach cúram na dteanga amháin atá á dhéanamh againn ach ag cinntiú todhchaí dúinn féin ina mbéimíd ábalta beatha a bhaint amach.”