Foirne Uirlisí Gaeilge le hAghaidh Turasóireachta

Tá an r-eolas ar fad a bhí uait riamh ach nár iarr tú é faoi fhoghlaim beagán Gaeilge agus/nó Gàidhlige le fáil anseo trí na Foirne Uirlisí Gaeilge seo againn.

Más rud é go bhfuil tú i mbun aíochta nó seirbhísí eile, féadfaidh go bhfuil tú ag ceilt na maoine is fearr de do chuid san iarracht chun breis gnó a tharraingt. An Ghaeilge! Má tá tú in ann Gaeilge a labhairt, tá tú in ann an teanga dhúchasach de chuid na hEorpa a labhairt agus más féidir leat Gaeilge a labhairt, is féidir leat taitneamh a bhaint as litríocht ársa shaibhir.

Déanfar dhá leagan d’fhoirne uirlisí tacaíochta teanga agus lena gcois comhaid éisteachta agus treoracha ó thaobh fuaimnithe – don Ghaeilge agus don Ghàidhlig – a chur ar fáil agus a chur chun cinn ar líne chun cur ar a gcumas do gach gnólacht, is cuma cén mhéid iad, an teanga a aimsiú, a fhoghlaim agus a úsáid ar bhealach deimhnitheach. Déanfar na foirne uirlisí a chur ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar shé chúinse turasóireacht cultúrtha:

  • Lóistín
  • Turasóireacht eachtraíochta agus caitheamh aimsire
  • Cur chun cinn na n-ealaíon
  • Ócáidí agus comhdhálacha
  • Bia agus deoch
  • Iompar

Gabh go FOIREANN UIRLISÍ le haghaidh na Gaeilge nó go ACFHAINN-CHÀNAIN le haghaidh na Gàidhlige.