Seo Sinn – Stát Neamhspleách Sonais

Bhí mí na Samhna dochreidte gnóthach i mbliana! Tháinig deis iontach i mo threo freisin le cuairt mhalairte chuig Tuaisceart Éireann agus Dún na nGall tríd an gclár iontach CeangalG, ar tionscnamh é atá maoinithe ag an Aontas Eorpach faoin gclár INTERREG IVA, chun cabhrú leis an gcomhoibriú idir lucht labhartha an dá theanga Cheilteacha a chur chun cinn agus an ‘MhórGhaeltacht’ idir Éirinn agus Alba a fhorbairt. Thug é deis dom taisteal in éineacht leis an toscaireacht chairdiúil ó SEALL & Urras Coimhearsnachd Shlèite ó Albain le cuairt a thabhairt ar an gCultúrlann i mBéal Feirste, Ionad ‘Turas’ in Oirthear Bhéal Feirste agus ar An Carn i gCarn Tóchair.

Deis iontach ar fad a bhí ann a bhfuil mé fíorbhuíoch de CheangalG a thabhairt dom, agus a thug deis freisin le comhpháirtíochtaí maithe gnó a fhorbairt, is an dá theanga Ghaelacha againn sa lár. Táim ag súil go mór le bheith ag comhoibriú le beirt ar a laghad de na comhpháirtithe seo an bhliain seo chugainn le níos mó seirbhísí nuálacha ealaíon Gaeilge agus Gàidhlige a chur ar fáil!

Tá pictiúr a tógadh sa Chultúrlann den ghrúpa malairte le feiceáil thíos ina bhfuil na baill ó Albain (Glaschú & an tOileán Sciathánach), Béal Feirste & Dún na nGall.

isoh-culturlann