Seo Sinn – Dhál nAraidhe

Cuairteanna Malartúcháin Dhál nAraidhe go hAlbain 16ú go 18ú Eanáir 2015

Cumann Tithíochta Ghleann Riada

A Tugadh ceardlann agus cur i láthair le bean an tí s’againn, Áine Dundas ag Cumann Tithíochta Ghleann Riada. Togra eacnamaíochta sóisialta de chuid an phobail a shábháil ar dtús báire agus ina dhiaidh sin aniar a d’athchóirigh an chuid seo de Shráid Diúic. Ag tosú in 1975 trí athchóiriú a dhéanamh ar aon árasán aon seomra amháin, tá an togra seo i ndiaidh fás inniu go láimhdeachas 2.6 milliún punt in aghaidh na bliana le freagracht as breis is 1100 de thithe, ar cíos agus ar díol don phobal áitiúil ar phraghsanna réasúnta. Bhá an scéal suntasach seo mar ábhar don chlár de chuid BBC 2 ” The Secrets Of Our Streets ” agus is sampla spreagúil amach is amach é, agus é ag feidhmiú mar cheacht ar ar féidir le pobail de chuid aicme an lucht oibre, sa chás seo, móramh ban deonacha, baint amach le teann díograise. Bhronn an Dr. Adamson OBE mar Phátrún an ghrúpa s’againne cóipeanna dá leabhar ar Dhál nAraidhe agus den Sean-Tiomna a foilsíodh i mBéarla na hAlban le gairid. Is é seo an chéad bhabhta riamh ar aistríodh an Sean-Tiomna i bhfoirm chaighdeánaithe de theanga agus ghramadach na hAlban!

Tá Cumann Tithíochta Ghleann Riada ag 13 Sráid an Ghleanna Bháin, Glaschú, 01415542406.

Athfhriotal “bhain mé sult as bualadh libh uilig inniu agus chuaigh an Bíobla agus an leabhar Ultaise i bhfeidhm orm go mór. Tá súil agam go gcoinneoidh bhur n-eagraíocht uirthi ag dul i neart, más féidir linn cabhrú ar bhealach ar bith, tabhair le fios dúin le bhur dtoil.”
Irene @ Reidvale Housing

Ceardlann ag Bistro Mhic Réamoinn

Cur i láthair leis an Uasal Miskimmin, ar leis an beár a osclaíodh le gairid, i gceantar ábhairín bocht de chuid na cathrach, tá gnólachtaí eile ag déanamh mar an gcéanna anois agus tá athnuachan an phobail seo faoi bhealach. An t-aon ghnó trádála ceadúnaithe i nGlaschú a íocann Pá Maireachtála seachas an Pá is Ísle leis an bhfoireann ar fad le scéim roinnte brabús chomh maith, tá an gnó seo i réim sna meáin áitiúla de bharr an mhodúil trádála seo. Nocht Conchúr ar chláir chócaireachta ar Theilifís Alban freisin ag taispeáint a chuid beatha folláine, go mór mór an réim ar leith de bhorróga blasta líonta! I ndiaidh dó cur i láthair, bhain muid sult as an-bhéile tráthnóna le Tráth na gCeist is na bhFreagraí.

Tá Mac Réamoinn ag 304 Sráid Diúic, Glaschú.

Caisleán Dhún Breatain i leataobh

Lean muid orainn ar ár gcuairt an lá dár gcionn agus thug muid amach bus is tiománaí ar cíos a raibh eolas áitiúil den scoth aige agus a bhí thar a bheith cabhrach. Bé an chéad áite ar stop muid ann Caisleán Dhún Bhreatain, ionad Ríocht ársa Shrath Chluaidh a bhfuil ceangal díreach idir a stair agus a gcultúr le Dál nAraidhe agus Ríthe Uladh fadó agus nascann sé isteach sna turais a rinne muid go Dún Athad agus Cnoc na gCraobh roimhe seo. Tá nasc díreach le Naomh Pádraig freisin, a tháinig as an gceantar seo b’fhéidir. Scríobh Pádraig litir go Croticus , Rí Dhún Bhreatain agus Shrath Chluaidh, ag tabhairt casaoide dó as trádáil i sclábhaithe agus fad is a d’fhógair sé a bheith den Chreideamh Críostaí. Bé an chéad neach a d’iompaigh Pádraig in Ultaibh Bróna ar ndóigh, iníon taoisigh de chuid Dhál nAraidhe, Milchu.

Tá ainm an dúin mar fhianaise ar chomh gar agus a bhí na daoine, an cultúr agus an teanga s’againn fadó. Rinneadh é a scrios ag na Lochlannaigh a bhain feidhm as creach chun baile Átha Cliath a bhunú mar ionad cumhachta in Éirinn dóibh. Lean an caisleán air mar dhaingean cumhachta ríoga sna Meánaoiseanna agus baineadh feidhm as mar gharastún míleata agus mar phríosún go dtí le gairid.

Tá Caisleán Dhún Breatain i leataobh ón A82 , postchód G82 1JJ, 01389 732167

Músaem Mara na hAlban

I ndiaidh báire chuaigh muid go Músaem na Mara in aice láimhe mar ar bhain muid sult as cuairt faoin bhfoirgneamh álainn seo ó ré Victoria, a tugadh le treoraí thar a bheith díograiseach. Agus an t-ainm “Ardeaglais Innealtóireachta” mar ainm air uaireanta, bhí an foirgneamh seo ina thaispeántas do theicneolaíocht nua a linne agus mar áras don Denny Ship Model Experiment a bhain feidhm as mionsamhlacha cruinne d’árthaigh nua sular tógadh i gceart iad agus ag gealladh torthaí cruthanta do na comhlachtaí loingis dá réir. I ndiaidh sin bha ceardlann oscailte againn i mbialann an mhúsaeim, níorbh fhéidir linn ach comparáid a dhéanamh le longchlós cáiliúil Harland is Wolff s’againn i mBéal Feirste le stair mórán mar an gcéanna le nuálaíocht is borradh agus meath ina ndiaidh agus tionchar ar an lucht oibre ann agus iad ag iarraidh athrú de réir sochaí ag athrú agus deiseanna fostaíochta agus a gcuid teaghlach a bheathú i nglúin nua.

Músaem Mara na hAlban, Sráid an Chaisleáin, Dún Bhreatain, 01839 763444

buíochas le Fantastic Scottish Destinations Minibus Tours 0141 2787277

Músaem Creidimh Mungo Naofa

Agus an deireadh seachtaine ag druidim chun deiridh, lean muid ar aghaidh don ócáid dheireanach dár gcuid, cuairt ar Mhúsaem Naomh Mungo na n-iomad duais i nGlaschú, a ainmníodh, ar ndóigh, as éarlamh na cathrach.

Díol spéise go mór mór ab ea an taispeántas atá ann faoi láthair ” In Honours Cause ” a dhéanann comóradh ar chuimhneacháin Ghlaschú ar an gCogadh Mór, rud a chuaigh i bhfeidhm orainn a ghlac páirt i roinnt ócáidí cuimhneacháin in 2014 faoi chéad bliain ó briseadh an Chéad Chogadh Domhanda amach, chomh maith le freastal ar bhunú Cuimhneachán Chlaíomh na hÍobartha i Reilig Ghlas Naíon i mBaile Átha Cliath.

Tá an músaem tiomanta d’íomhánna agus do dheilbhíní a bhaineann le Creideamh agus chabhraigh siad linn chun machnamh ar an gcoimhlint pholaitiúil agus reiligiúnach inár dtír féin i dTuaisceart Éireann. Tá taispeántais ann freisin faoin aois, faoin mbás agus faoin mbeatha thall chomh maith le creideamh na RéamhChríostaithe, na gCeilteach, na gCaitliceach, na bProtastúnach, na nGiúdach agus na Moslamach.

I ndiaidh tráth na gceist agus na bhfreagairt sa bhialann bhí iontas mór againn arís nuair a bhuail muid le Stiúrthóir an Mhúsaeim, Brian Ó Riada, a ghlac go grástúil lenár mbronntanas ón Dr. Dr Ian Adamson OBE de chóipeanna den tSean-Tiomna i mBéarla na hAlban. Mar a dúradh cheana, is é seo an chéad aistriúchán riamh den tSean-Tiomna i mBéarla na hAlban ag baint feidhme as gramadach caighdeánaithe!

B’ait linn Ultaigh a bheith ag bronnadh Bíobla de chuid na hAlban ar Mhúsaem Albanach i mBéarla na hAlban ach tá súil againn go n-oireann sé go deas le téama an Mhúsaeim d’íomhánna agus de dheilbhíní a bhaineann le creideamh. Tá muid i ndiaidh bealach cumarsáide a oscailt leis an Músaem agus beidh muid sásta breis cóipeanna a chur ar fáil ar iarratas. Thug seo ár cuairt go hAlbain chun críche. Phléigh muid agus d’fhoghlaim muid go leor leor agus caitheadh an t-am go maith dar linn.

Músaem Creidimh Mungo Naofa, 2 Sráid an Chaisleáin, Glaschú 0141 2761625