Seo Sinn – Colleen Ferry

17ú Samhain 2014

Béal Feirste – Cultúrlann

D’fhág muid Tír Chonaill maidin Dé Luain agus ghabh muid go Béal Feirste, á bhaint amach ag 12.30i.n. Chuaigh muid isteach dár lóistín a bhí in óstán an Europa.

Chuaigh muid ansin go dtí an Chultúrlann, áit a bhfuair muid fáilte ó Choncubhar Ó Liatháin agus d’fhan muid nó go dtiocfadh an chuid eile dár ngrúpa ó SHEALL.

Bhí lón againn ansin sa Chultúrlann agus chuala muid faoi chúlra gach duine agus ina dhiaidh sin rinne muid turas na Cultúrlainne le hÉimear Ní Mhathúna. D’fhoghlaim muid go bhfuil Clár beoga Ealaíne ar siúl ag an gCultúrlann a chuireann teanga agus cultúr na Gaeilge chun cinn agus é mar áit tharraingteach chruinnithe do thurasóirí agus do mhuintir na háite araon.

An tráthnóna sin tháinig muid le chéile i gcóir dinnéir in óstán an Europa le cách agus bhí Concubhar inár dteannta freisin. Labhair muid tuilleadh faoi chúlra oibre gach duine.

18ú Samhain 2014

Machaire Rátha – An Carn

Bhuail muid ar aghaidh go Machaire Rátha maidin Dé Máirt agus bhain muid a n-ionad An Carn amach.

Nuair a shroich muid, bhuail muid le Niall a bhí chun muid a thaispeáint timpeall i gcóir an lae agus dól muid cupán tae agus ina dhiaidh sin bhí taispeántas ar feadh dhá uair an chloig faoin gCarn agus faoin stair a bhaineann leis. Bunaíodh Cumann Pobail Charn Tóchair in 1992 le cabhrú le réimse ceisteanna – chun pobal Charn Tóchair a neartú, chun cabhrú lena inbhuanaitheacht eacnamaíoch, timpeallachta agus chultúrtha a dhaingniú sa síneadh fada agus cur le cruth is cuma an phobail i gceantar Charn Tóchair i gcoitinne. I ndiaidh ár lóin chuaigh muid ar thuras timpeall na n-áiseanna iontacha dá gcuid agus d’fhoghlaim muid faoi mar a fuair siad a gcuid maoinithe agus mar a bhaineann siad feidhm as a spás oibre.

Thug Niall ansin muid le breathnú ar cheann de na trí tuirbíní gaoithe a bhfuair siad maoiniú lena n-aghaidh agus chuaigh muid ar thuras timpeall ar Thearmann Pobail Dhroim na nDamh atá ina earcán 80 acra de choillearnach a osclaíodh in 2000 agus as a mbaineann muintir na háite agus an pobal i gcoitinne feidhm fhónta ó shin.

19úh Samhain 2014

Tír Chonaill Craoibhín – Comhlacht Forbartha an Tearmainn

Tháinig an grúpa go hionad pobail an Chraoibhín sa Tearmann agus chas muid liom féin agus le Máire. Thug muid réamheolas dóibh faoina mbíonn ar siúl againn san ionad agus thug muid le fios dóibh gur áis de chuid an phobail é an t-ionad lena n-áirítear ionad cúraim leanaí, halla spóirt, páirc imeartha a oireann do gach cineál aimsire, ionad aclaíochta, seomra allais, ionad ríomhaireachta, seomraí cruinnithe agus aonaid tráchtála chun leas an phobail i gcoitinne idir óg agus aosta. Is é an spás is mó le fáil ar cíos ná an halla mór le hardán agus íoslach. Is é an príomhthogra dár gcuid atá idir lámha againn i láthair na huaire ná comhlacht áitiúil drámaíochta a bhunú ós rud é go bhfuil ardán inár halla mór agus ba mhaith linn go mbainfí feidhm as.

Ós tionscnóir beoga ealaíon é SEALL ba mhaith plé a dhéanamh leis an ngrúpa faoi mar a reáchtálann siad imeachtaí agus a dhéileálann siad le ceisteanna ar bith.
Thug muid an grúpa ar thuras timpeall an fhoirgnimh agus thaispeáin muid dóibh ár gcuid rothar a chothaíonn GrassRoutes, agus iad amach rothar ard aosta fiú. Bunaíodh GrassRoutes agus déantar é a bhainistiú ag Comhlacht Forbartha an Tearmainn. Tá sé lonnaithe ag an gCraoibhín. Is mian leis an ngrúpa neamhbhrabúsach seo de chuid an phobail fostú áitiúil a chruthú trí thabhairt faoin togra nua tionsclaíoch seo a bhaineann le turasóireacht tuaithe.

Sular thosaigh an grúpa ar a slí go Béal Feirste arís, thug muid go Páirc Náisiúnta Ghleann Beatha iad, mar a ligeann muid ár gcuid rothar amach ar cíos. D’éirigh leo an cosán a leanann na rothair a fheiceáil agus chuaigh siad timpeall an chaisleáin.

Thaitin turas Seo Sinn! Le CeangalG thar barr linn. B’iontach an turas é agus ní fhéadfá dream níos deise a bhí agat mar chuideachta.
Eagraíodh gach rud go hiontach a bhuí sin do Chlaire NicNeacail a choinnigh súil ar gach rud.

Ós rud é go mbeidh comhlacht áitiúil drámaíochta á chur ar bun againn anseo san ionad, fuair muid neart smaointe ón turas, ó shoilsiú go leagan amach na suíochán go leagan an ardáin.