Seo Sinn – An Crann Óg

turas-glasgow-3

Turas go Glaschú le muintir an Chrainn Óig as Gaoth Dobhair

Chuaigh baill den ghrúpa óg traidisiúnta An Crann Óg ar cuairt deireadh seachtaine go Glaschú idir Dé hAoine 30ú Eanáir agus Dé Domhnaigh 1ú Feabhra 2015.

Is é fáth an turais casadh le daoine de phobal na hÉireann i nGlaschú mar chuid de naisc na buíne ceoil seo againn le cainteoirí Gàidhlige in Albain.
Múnlaíodh na naisc seo thar roinnt blianta agus leanann siad ar chuairteanna cultúrtha go Tír Chonaill le cainteoirí Gàidhlige as Albain agus ar chuairteanna go Glaschú, Dún Éideann agus Dún Liam le Gaeilgeoirí agus baill den bhuíon cheoil seo againn, An Crann Óg.

Bhí an dream a thaistil ar an deireadh seachtaine déanta suas de bhaill na buíne ceoil, Cathal Ó Cuireáin, Éimhear Nic Comhaill, Megan Nic Giolla Comhaill, Síle Ní Ghallchóir agus Caitríona Ní Ghribín. Ina dteanna bhí a stiúrthóir ceoil P. J. Ó Cuirneáin.

San oíche Dé hAoine thaistil an bhuíon go Fearann Mhic Giolla Seathanaigh i gCathair Ghlaschú agus chas ceol ag ócáid chultúrtha a d’eagraigh buíon Ghàidhlige de chuid na háite.

Ar an Satharn bhí an bhuíon i Halla Ceoil Ríoga Ghlaschú mar chuid d’fhéile na gCeangal Ceilteacha. D’éist siad ann le roinnt de na ceoltóirí óga eile a bhí ag casadh le linn na féile.

San oíche Dé Sathairn ar cuireadh ó Chonradh na Gaeilge Ghlaschú, thaistil an bhuíon go hionad Éireannach Pháirc an Rí le páirt a ghlacadh in imeachtaí Oíche Brídeoga na háite. Chas siad le hÉimhín Mac Giolla Domhnaigh agus Mairéad Ní Ghallchóir ó Chonradh na Gaeilge chomh maith le Hiúdaí Ó Fearraigh agus daoine nach iad a bhfuil ceangal láidir le Tír Chonaill acu. Oíche den scoth a bhí ann agus ghlac An Crann Óg páirt i ndéantús na mbrídeoga. Ina dhiaidh seo aniar bhí tae agus sólaistí ann agus ina dhiaidh sin arís fuair siad siamsaíocht ó bhuíon cheoil áitiúil. Chuaigh An Crann Óg ar an ardán iad féin ansin agus chas siad dá raibh i láthair agus rinne siad rince ag an gcéilí i ndiaidh báire chomh maith.

I ndiaidh a dturais go Glaschú tá turas beag á chur i dtoll a chéile ag an gCrann Óg, ag triall ar an Oileán Sciathánach, air Oban, ar Dhún Liam agus ar Ghlaschú ag deireadh Mheán Fómhair 2015. Coinneoidh siad orthu ag cur lena n-eolas agus a dtuiscint ar Ghàidhlig agus beidh siad ag casadh le mic léinn de chuid ollscoil Sabhal Mòr Ostaig ar an Oileán Sciathánach i measc daoine eile. Is leanúint é seo ar neartú na nasc a múnlaíodh thar na blianta sa dá limistéar, trí Ghaeilge is Ghàidhlig agus trí cheol traidisiúnta na hÉireann is na hAlban.

Ba mhaith leis an gCrann Óg buíochas a ghlacadh le CeangalG as a gcabhair chun an malartúchán cultúrtha a eagrú is a mhaoiniú. Tá súil againn coinneáil orainn ag cur lenár gcuid ceangal le hAlbain agus na ceoltóirí óga dár gcuid a spreagadh chun leanúint leis na ceangail seo amach anseo.