Soe sinn – An Cosán Glas

Thapaigh triúr stiúrthóirí an Chosáin Ghlais, Séamus Ó Cinnéide, Annio Ní Cheara agus Deirdre Ní Bhraonáin an deis a cuireadh ar fáil trí ‘Thurais Mhalartúcháin ‘Seo Sinn!’ de chuid CheangalG chun cuairt a thabhairt ar thograí cultúrtha i dTuaisceart Éireann.

Dé hAoine

Group_an_carnAn Carn

Thriall muid ar an gCarn i Machaire Rátha

Nuair a shroich muid, bhuail muid le Niall Ó Catháin a d’inis dúinn chuile rud faoi Chumann Pobail Charn Tóchair. Thaispeáin sé dúinn áiseanna iontacha lena n-áirítear Ionad Comhdhála, Siopa Ceard, Ionad Ealaíne, seomra IT, ionad ceoil / dráma agus lóistín. Chuir neart na Gaeilge sa phobal seo alltacht orainn.

I ndiaidh lóin a chuir an pobal ar fáil, thug Deirdre Ní Bhraonáin taispeántas le sleamhnáin faoi na tograí a ghabh An Cosán Glas de láimh thar na blianta.

Bhuail muid le Glenn White agus Kelley Hann, maoir Tearmann Dúlra Phobal Dhroim nDamh a thug ar chuairt faoin tearmann dúlra muid agus a rinne cur síos ar na tograí dealbhóireachta a rinne siad ann agus ar a bhfuil fúthu amach anseo. Thaispeáin siad dúinn freisin forbairt leanúnach na scioból agus na bhfoirgneamh amuigh ar an Tearmann. Fuair muid amach go raibh a lán i gcoitinne againn lena gcuid spriocanna siúd  agus bheadh muid ag súil le tograí a fhorbairt le chéile sa limistéar amach anseo.

Dé Domhnaigh

Group_Cultarlann Group_Drumnaph

Cuireadh cruinnithe Dé Sathairn ar ceal agus cuireadh ar siúl Dé Domhnaigh arís iad. Bhuail muid le hÉimear Ní Mhathúna agus le hAisling Ní Labhraí Ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich. Thug siad dúinn cuairt faoin bhfoirgneamh agus a chuid áiseanna lena n-áirítear bialann, Oifig Fáilte, Ionad Turasóirí, Gailearaí Gerard Dillon, Amharclann Shiobháin Nic Cionnaith, Seomraí ealaíne, Seomraí ranganna agus oifigí.

Dhírigh ár gcuid cainteanna ar thogra Feirste, ina ndéantar talamh in aice le hAbhainn na Feirste a fhorbairt ag an gCultúrlann agus ag Ionad Spectrum, le réimse moltaí cultúrtha is oidhreachta. Díríonn an tionscnamh seo den chuid is mó ar mhuintir na háite ach beidh d’aidhm leis freisin borradh a thabhairt faoi thurasóireacht sa cheantar. Bhí spéis ag an gCultúrlann sa Chosán Glas agus sa chur amach atá aige ar thaispeántais mhóra dealbhóireachta a chur i dtoll a chéile.

Tríd is tríd, chuaigh neart na Gaeilge, réimse na n-áiseanna agus rathúlacht a n-iarrachtaí is a dtograí i bhfeidhm orainn go mór. Chomh maithe le deis a thabhairt dúinn ár dtogra féin a thaispeáint, bhí clár Turas Malartúcháin Seo Sinn! ina oscailt súl dúinn féin agus tháinig muid as le smaointe nua don todhchaí.