Ag Ceangal na bPobal

Bhí pobail na nGaeltachtaí in Éirinn agus in Albain diongbháilte agus chun cinn maidir le smaointeachas agus cnámh droma na Gaeltachta i gCoitinne iad agus muid i mbun iarrachta chun ár gcuid cumais a bhaint amach.

ceangalg-area-community

Seo Sinn – Cuairteanna Malartúcháin idir Phobail

Is é sprioc CheangalG cur leis an gcomhoibriú idir áisinteachtaí de chuid na n-earnálacha poiblí i limistéir na teorann i dTuaisceart Éireann, in Éirinn agus in Albain, go sonrach chun tacú le fiontair a bhaineann feidhm as Gaeilge na hÉireann agus/nó na hAlban.

Ón tréimhse roimh an Nollaig anall, tá grúpaí pobail in Albain agus in Éirinn, ó thuaidh agus ó dheas, i ndiaidh a bheith i mbun ullmhúcháin le haghaidh cuairteanna malartúcháin anonn is anall faoi choimirce CheangalG.

Bé clár na gcuairteanna malartúcháin ceann de na gnéithe is uaillmhianaí de thogra CheangalG tríd is tríd – agus bhí de chumas aige riamh a bheith mar cheann a fhágfaidh rian buan.

Baineann clár Cuairteanna Malartúcháin Seo Sinn le foghlaim óna chéile – bíodh sin maith nó dona – chun an cleachtas is fearr a chur chun cinn sa MhórGhaeltacht. Agus tá ag éirí go maith leis. Tá oiread is 18 de ghrúpaí páirteach ann agus rinne a lán acu a gcuid cuairteanna cheana féin agus tá siad i mbun tograí leantacha.

Tá neart samplaí den mhalairt thorrach seo. Thaistil dhá ghrúpa pobail as an Oileán Sciathánach go Tír Chonaill agus Béal Feirste le foghlaim faoi na hiarrachtaí atá á ndéanamh anseo chun beatha nua a thabhairt do labhairt na Gaeilge trí fhiontar áitiúil agus a bheith ag obair as lámha a chéile agus thaistil dream as Tír Chonaill go Féile na gCeangal Ceilteacha, an fhéile cheoil mór le rá i nGlaschú in Eanáir, chun ceachtanna as a bhféadfadh siad feidhm a bhaint chun borradh a thabhairt faoina bhféile cheoil féin i nGaeltacht Thír Chonaill a fhoghlaim.

Is féidir leat léamh faoi na cuairteanna seo agus chuairteanna nach iad sna leathanaigh seo a leanas agus lucht na páirte ag cur síos ar a bhfaca siad, na ceachtanna a d’fhoghlaim agus a bhfuil i gceist acu chun cur lena gcuairteanna rathúla.