Ceangal na nEalaíon

Is fisithe na Gaeltachta i gCoitinne iad ealaíontóirí. Roinnt de shaothar scoth ealaíontóirí na hÉireann agus na hAlban a fheiceáil inár ngailearaí ar líne.

ceangalg-area-arts

Bidh cruthú Gailearaí ar líne chun scoth a bhfuil á thairiscint ag ealaíontóir na Gaeltachta i gCoitinne a thaispeáint ar cheann de na rudaí is tábhachtaí a chuirfidh CeangalG ar fáil. Tríd na linnte, bhí pobail Ghaelacha na hÉireann is na hAlban i dtuilleamaí a gcuid ealaíontóirí, filí agus scéalaithe le haghaidh íomhánna spreagúla agus íocónacha, filíocht dhíocasach agus scéalaithe drithlíneacha. Ó fhíodóirí na Hearadh go lucht déanta áilleagáin Chroithlí i dTír Chonaill, bhain ár gcuid ceardaithe feidhm as a gcuid áiseanna áitiúla chun earraí íocónacha a gcuirtear luach orthu ar fud an domhain a chur i dtoll a chéile.

Is éard is SaotharlannG ann ár n-obairlann chruthaitheach a bhfuil d’aidhm léi ealaíontóirí a spreagadh chun a bheith ag obair as lámha a chéile agus saothar nua a mhúnlú a chabhróidh linn chun an MhórGhaeltacht a nochtadh agus a fhorbairt. Beidh sí ina dánlann chun scoth ealaíontóirí, scríbhneoirí, ceoltóirí agus aisteoirí Ghaeltacht na hÉireann agus na hAlban a thaispeáint agus ina fóram inar féidir le healaíontóirí smaointe a roinnt ar a chéile. Agus an MhórGhaeltacht á cur i dtoll a chéile againn, tugann muid chun cuimhne a ndúirt Jean Monnet, duine d’fhondúirí Aontas Eorpach an lae inniu, a dúirt ag deireadh a shaoil:

Dá mbeinn ag tosú arís, is le cultúr a thosfóinn!”

Seo mar a dtosaíonn muidne…