Ceangal na Meán

Bhí scéalaíocht ag croílár dúchas na nGael riamh. Tá obair mhór ar siúl ag glúin nua de scéalaithe na hÉireann agus na hAlban agus aithris nua á cur i dtoll a chéile acu don Ghaeltacht Choiteann.

ceangalg-area-media
Ceann de na bealaí is éifeachtaí chun an Ghaeltacht Choiteann a fhíorú is ea na meáin, agus iad ag forbairt de shíor, chun ár scéal féin a chur in iúl. Is é a bheith ag athrú an scéil ó cheann le béim ar phobail theanga ag dul i léig go ceann le béim ar ar féidir a chur i gcrích ag baint feidhme as na huirlisí is déanaí atá le fáil dúinn an dúshlán is mó i dtogra CeangalG.

Baintear feidhm breis is breis as na meáin thraidisiúnta agus na meáin shóisialta, agus iad ag teacht ar aghaidh breis is breis, chun an scéal a insint – agus tá Gaeilge agus Gàidhlig ar thús cadhnaíochta sna forbairtí seo.

Tá roinnt cuidithe i dtogra CeangalG a chuireann béim ar na meáin mar uilrlis chun an scéal a athrú agus ceangal níos fearr a chur idir na pobail Ghaeltachta.

Ár Scéal Á Scaipeadh – An Ghaeltacht Choiteann

Ag Baint Feidhme as Turasóireacht Chultúrtha chun an Glas a Bhaint dár gCumas.
Beidh CeangalG i gceannas ar chomhdháil mhór le cainteoirí mór le rá as Éirinn is Albain i nGaoth Dobhair i nGaeltacht Thír Chonaill deireadh mhí Feabhra.

An Tairseach Gréasáin

Beidh seo mar an chéad phointe tadhaill don chuid is mó a dteastaíonn breis eolais faoin nGaeltacht Choiteann uathu. Feidhmíonn an stairseach Gréasáin seo mar phointe tadhaill agus mar stór áiseanna. Uaidh seo is féidir leat breis a fháil amach faoi ghnéithe éagsúla an togra – na meáin, turasóireacht, na healaíona nó pobal nó faoin togra féin. Ar an stairseach seo freisin beidh naisc le cúrsaí ar líne i margaíocht iltheangach, comhairle ó chomhairleoirí agus dánlann le samplaí den scoth d’ealaíon na Gaeltachta i gCoitinne.

Físeáin SpreaG

Ceann de na rudaí i lár báire ar Cheangal G is ea sraith de shé físeáin le cainteoirí idirnáisiúnta mór le rá a thabharfaidh, i scannáin fiseáin ar nós TED, dúshlán fúinn cur lenár gcuid críocha agus breith ar na dúshláin atá os ár gcomhair amach.

Foghlaim ón gCuid is Fearr

Sa staidéar seo le Mícheál Ó Cormaic ó Shabhal Mòr Ostaig tá samplaí de dhea-chleachtas le deich dtograí de chuid na meán a bhaineann feidhm as mionteanga. Tá na tograí iontacha seo ina samplaí den mhéid is féidir a dhéanamh le meascán de chumas scéalaíochta chainteoirí Gaeilge nó Gàidhlige agus teicneolaíocht nua an lae inniu.

Os Comhair an Mhic

Coinnigh súil ar an áit seo le haghaidh fógra go luath faoi dheis traenála a chuirfidh le scileanna cumarsáide oibritheoirí turasóireachta cultúrtha, na meán agus pobal chun ár scéal féin a insint do mheáin an lae inniu. Tá an cúrsa seo á fhorbairt i gcomhoibriú le TG4 agus MG Alba.