CeangalG

Tionscnamh maoinithe ag Aontas na hEorpa é CeangalG agus is é an aidhm atá aige treisiú ar an gcomhobair idir aisínteachtaí san earnáil phoiblí i gceantar theorainn Alba, Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann. Tá béim ar leith ar thacaíocht a thabhairt d’fhiontair a bhaineann úsáid as an nGaeilge agus/nó Gaidhlic na hAlban.

An sprioc atá againn cur go dtí an uasmhéid leis na deiseanna rath a chur ar fhiontair atá ag obair i réimsí na meán cumarsáide, na turasóíreachta agus an phobail. Tá foireann an tionscadail ag obair ar réimse acmhainní ar nós ceardlannaí, foghlaim ar líne, seimineáir agus cás-staidéir chun an sprioc sin a aimsiú.

Creidimid go bhfuil deiseanna suntasacha d’fhiontair teanga a úsáid mar chúis díolacháin ar leith (unique selling point) agus, sa tslí sin, a ngnóanna a fhás ar leas dhaoine, theanga agus gheilleagair. Déanfaidh Ceangal G seo tre:

    • fiontar a spreagadh trí dheiseanna oiliúna agus margaíochta a chur ar fáil
    • tacú le forbairt agus malartú teanga
    • monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar chomh héifeachtach is atá ár gclár oibre i mbaint amach ár spriocanna
    • cumarsáid a dhéanamh le na pairtithe leasmhara, aisínteachtaí agus fiontair faoi dheiseanna, buntáistí agus torthaí.

Rithfidh an tionscnamh ar feadh trí bliana agus tá sé de rún againn go gcuirfidh sé sin na scéimeann píolótacha in áít chuí ar son straitéis fad tréimhseach.

Na Páirtithe

Grúpa stiúrtha CheangalG

Déanfaidh CeangalG maoirseacht ar sheachadadh an tionscadail agus cuirfidh sé tacaíocht agus comhairle ar fáil d’fhoireann an tionscadail. Tá sé déanta suas de na páirtithe móide:

Grúpaí Oibre Earnálacha

Chomh maith leis an ngrúpa stiúrtha foriomlán, beidh trí grúpaí stiúrtha earnálacha ann chun tacaíocht is comhairle shonrach earnálach a chur ar fáil. Beidh na grúpaí seo déanta suas d’ionadaithe ó áisínteachtaí forbartha poiblí sna meáin, i mbun turasóireachta agus fiontair shóisialta.