A’ Dol Chun a’ Mhargaidh

Cothrom air Cruthan agus Cur-an-làthair Air a chur air dòigh le CeangalG le taic bho ILBF, TG4, MG Alba 25/26 Gearran 2015, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Beul Feirste Cion-fàth: Gus a’ bhuaidh a thoirt a-mach ann am margaidhean far a bheil barrachd is barrachd de dh’fharpais, feumaidh buidhnean-riochdachaidh a tha ag obair tro mheadhan na […]

Rannsachadh ùr a’ sgrùdadh dùbhlanan a tha nochdadh a thaobh na meadhanan Gàidhlig

Co-dhiù ‘s e goireasan Basgais, dràma ioma-chànanach sa Chuimris no prògram air telebhisean ann an Astràilia ann an cànanan dùthchasach a tha ann, ‘s e an dùbhlan as motha a tha a’ tighinn air luchd-obrachaidh nam meadhanan ann am mion-chànanan seach gainnead chothroman mar a tha air a bhith ann bhos shean ach an dòigh […]