TurasG seolta ag Julie Fowlis agus Propast Inbhir Nis

Chuir an seinneadair cliùiteach Julie Fowlis agus Probhaist a’ Bhaile Mhòir Alasdair Greumach làrach-lìn tionnsgalach air turasachd chultarail gus na ceanglaichean eadar Gàidhealtachd na h-Alba agus Gàidhealtachd na h-Èireann air bhog ann an Inbhir Nis an ath sheachdain. Agus i dìreach air tilleadh bho Dhuaisean-ciùil na h-Alba mar a’ chiad neach-ealain Gàidhlig a fhuair urram taobh ri urramaich […]

Rannsachadh ùr a’ sgrùdadh dùbhlanan a tha nochdadh a thaobh na meadhanan Gàidhlig

Co-dhiù ‘s e goireasan Basgais, dràma ioma-chànanach sa Chuimris no prògram air telebhisean ann an Astràilia ann an cànanan dùthchasach a tha ann, ‘s e an dùbhlan as motha a tha a’ tighinn air luchd-obrachaidh nam meadhanan ann am mion-chànanan seach gainnead chothroman mar a tha air a bhith ann bhos shean ach an dòigh […]