Ár Scéal á Scaipeadh – An Ghaeltacht Choiteann Ag Baint Feidhme as Turasóireacht Chiltúrtha chun Ár gCumas a Réadú

Beidh soláthraithe turasóireachta cultúrtha as Éirinn agus Albain ag tarraingt ar Thír Chonaill Mí Feabhra beag seo don chéad ócáid mhór de chuid thogra CeangalG, comhdháil mar gheall ar conas is féidir le turasóireacht chultúrtha ár gcumas a scaoileadh.

Is é Ár Scéal á Scaipeadh – An Ghaeltacht Choiteann is teideal do chomhdháil a bheidh ar siúl in Óstán na Cúirte i nGaoth Dobhair ar 26/27ú Feabhra.

I lár an aonaigh ag an gcomhdháil beidh seoladh Learning From The Best, taighde a chuireann i láthair deich samplaí d’fhiontair turasóireachta cultúrtha ag rathaíocht trí fheidhm a bhaint as mionteangacha, le húdar “Faobhar Éireannach” an Dochtúir Fionnbharr Ó Brolcháin.

Beidh roinnt de na hoibritheoirí seo – ag teacht ó fhiontair chomh fada ar shiúl le hAukland sa Nua-Shéalainn agus Meicsiceo – páirteach i ndíospóireacht painéil in éineacht le hionadaithe mór le rá ó eagraíochtaí turasóireachta ar nós Fáilte Éireann, Visit Scotland agus Bord Turasóireachta Thuaisceart Éireann.

Bidh fócas an-phraiticiúil ag an gcomhdháil agus beidh an deis ag toscairí casadh le meantóirí a dhéanfaidh a gcuid taithí agus saineolais a roinnt in iarracht ligean do rannpháirtithe cur lena gcuid éifeachtúlachta.

Beidh an comhlacht tógála, Mobileonix, atá lonnaithe i dTír Chonaill, i láthair freisin chun comhairle a chur ar rannpháirtithe na comhdhála conas feidhmchláir fón cliste dá gcuid féin a mhúnlú.

“Is aidhm leis an gcomhdháil forbairt cúig táirgí nua a spreagadh faoi mhí na Nollag,” dúirt stiúrthóir thogra CeangalG, Alasdair Moireasdan.

“D’fhéadfaí aipeanna a áirithint leis na táirgí seo, atá ag éirí go sciobtha mar an áis is mó racháirt i neart earnlálacha den tionscal turasóireachta. Seo deis d’oibritheoirí turasóireachta cultúrtha, go mór mór iad siúd a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge/Gàidhlige, a bheith ina gceannródaithe sa tionscal.”