An dteastaíonn uaibh ‘Céim Suas’ a ghlacadh?

news-mentoringIs gearr go mbeidh gnólachtaí agus fiontair nua i dTuaisceart na hÉireann, in Albain agus i gcontaetha Phoblacht n hÉireann in aice leis an teorainn in ann leas a bhaint as meantóirí le saineolas chun an chéim suas is gá i dtreo na rathúlachta a thabhairt dóibh.

Is é ‘Céim Suas’, dream saineolaithe gnó, an tairiscint is deireanaí ó CheangalG, an tionscadal á mhaoiniú ag an AE chun naisc níos dlúithe i ngnó a fhorbairt idir Gaeltacht na hÉireann agus na hAlban.

Dírítear tionscadal CheangalG go sonrach ar fhiontair sna meáin chumarsáide, i dturasóireacht chultúrtha nó lonnaithe i bpobal, agus é d’aidhm leis tacú leis na fiontair seo trí dheiseanna traenála agus margaíochta a thairiscint. Ar an Líon cheana féin tá suíomh nua Gréasáin, www.ceangalg.net, a seoladh le gairid ag Aire Gaeltachta Phoblacht Éireann, Donncha Mac Fhionnaile, ag comhdháil de chuid CheangalG i dTír Chonaill.

Beidh na meantóirí seo in ann tarraingt as a gcuid taithí agus eolais chun comhairle a bhfuil géarghá léi a thabhairt d’fhiontraithe nó do chomhlachtaí a dteastaíonn uathu buntáiste iomaíoch a fháil in ionad margaidh a bhfuil breis agus breis iomaíochta ann”, dúirt Fionbar Ó Baoill, Bainisteoir Traenála CheangalG.

“Bíodh sé mar chomhairle conas formáid úr do chlár teleifíse a thaispeáint do cheannaí idirnáisiúnta nó conas do shuíomh Gréasáin a chur in oiriúint le haghaidh tráchtála éifeachtúla, beidh fáil ar an saineolas is gá.”

Ag comhdháil ‘Ár Scéal á Scaipeadh’ de chuid CheangalG i dTír Chonaill le gairid, dúirt Fionnbharr Ó Brolcháin, an t-údarás gnó mór le rá agus comhúdar an “Irish Edge”, nach raibh daoine ag iarraidh díreach ‘stuif’ níos mó ach breis brí. Dúirt an Brolchánach go raibh de bhuntáiste ag comhlachtaí ag feidhmiú sa Ghaeilge nó sa Ghàidhlig go bhfuil siad in ann brí agus údaracht a thairiscint nach féidir le comhlachtaí eile.”

Tá neart deiseanna ann do ghnólachtaí ag feidhmiú in earnáil na nGael”, dúirt Bainisteoir Margaíochta CheangalG, Concubhar Ó Liatháin. “Fiú dá mbeadh comhlacht lonnaithe ar oileán iargúlta in Albain nó i nGaeltacht Éireann, a bhuí don idirlíon agus do dhul chun cinn eile maidir le teicneolaíocht, níl margadh na cruinne ach clic ar shiúl agus breis agus breis an rud atá le tairiscint ag an nGaeltacht, bíodsh sí in Éirinn nó in Albain, is é sin a theastaíonn ón margadh.

“Is é an dúshlán atá ann ná tabhairt ar an dá thaobh – an díoltóir nó soláthróir agus an custaiméir – é seo a thuiscint agus is é sin is cúis go gcuireann muid béim ar thraenáil agus ar mhargaíocht.”

Is éard is CeangalG ann tionscadal á mhaoiniú ag an AE a bhfuil ollscoil na Gàidhlige, Sabhal Mór Ostaig, i gceannas air. Is iad na príomhpháirtithe ann ná Údarás na Gaeltachta agus Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Bhéal Feirste. Anuraidh fuair sé tacaíocht iomlán de €1m geall leis ó Interreg faoi choimirce Comhlacht Cláir Speisialta na hEorpa (SEUPB).

Nocht fógraí le gairid i bpáipéir réigiúnacha agus náisiúnta i dTuaisceart Éireann, in Albain agus i bPolacht Éireann chun na meantóirí a earcú agus is féidir cáipéis na tairisceana a íoslódáil ó Láithreán Gréasáin Conarthaí Poiblí na hAlban.

Tá an iarracht chun comhlachtaí agus fiontraithe a bhfuil meantóirí uathu a aimsiú ar siúl freisin. Má tá tú ag obair trí mheán na Gaeilge i mbun turasóireachta cultúrtha, na meán cumarsáide nó pobail, agus má theastaíonn uait leas a bhaint as seirbhísí meantóra de chuid CheangalG, ag fionbar@ceangalg.net.

Breis Eolais: Concubhar Ó Liatháin, Bainisteoir Margaíochta, CeangalG, 07718477081 concubhar@ceangalg.net.

Comments