Ag dul chun an mhargaidh

Ceardlann i gCumadh Formáidí Theilifíse agus Cur i Láthair

Á chur in eagar ag CeangalG, le tacaíocht ó Chiste Chraoltóireacht na Gaeilge, TG4, MG Alba

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste. 25/26 Feabhra 2015

Údar:

Má tá fonn orthu dul chun tosaigh i margaí atá thar a bheith iomaíoch, ní mór do chomhlachtaí atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge/na Gàidhlige snas a chur ar a dtuairimí do chláir agus a dtograí a chur i láthair go héifeachtach do cheannaitheoirí.

Tá forbairt fhormáidí nua theilifíse ag tabhairt rochtana níos mó do chomhlachtaí ar mhargaí nua ar fud na cruinne níos mó. Is féidir le comhlacht beag in iarthar na hÉireann, i mBéal Feirste nó ar Oileán Leodhais a gcuid earraí a chur taispeantás sa mhargadh domhanda, mar atá á dhéanamh ag a gcomh-iomaitheoirí domhanda.

Tá forbairt déanta ag CeangalG ar an imeacht seo tar éis dul i bpáirt le craoltóirí – TG4 agus MG Alba. Tá sé deartha chun oiliúint a chur ar lucht na páirte sna scileanna riachtanacha le go mbeidh siad ábalta formáidí a fhorbairt ar féidir leo ansin iad a chur i láthair do na meáin is giorra dóibh agus, de réir mar is cuí, ag aonaigh theilifíse idirnáisiúnta ar nós MIP TV.

Tá dhá chuid leis an imeacht seo.

Formáidí Theilifíse le Justin Scroggie. Cultúrlann 9-4, 25 Feabhra

Sa cheardlann seo bainfidh lucht na páirte leas as shaineolas ‘Guru’ na bhformáidí, Justin Scroggie. Tabharfaidh seisean a léargas údarásach ar cheisteanna ábhartha:

  • Céard is Formaid ann – agus cén rud nach n-oibreoidh…
  • Tuairimí: Conas iad seo a fhorbairt le formaid den scoth a chur ar fáil?
  • An Craiceann is a luach: conas formaid den scoth a fhorbairt le dea smaoineamh.

Má tá gabhar le díol agat, bí i lár an aonaigh leis, 11, 26 Feabhra

Beidh ionadaithe na gcraoltóirí, TG4. BBC Thuaisceart Éireann agus MG Alba, mar aon leis an maoinitheoir, Ciste Craoltoíreachta na Gaeilge, i láthair do sheisiún eolais ar an 26 Feabhra agus tabharfaidh siad dúshlán do na comhlachtaí i láthair formad a fhorbairt agus a chur i láthair ar son smaoineamh le haghaidh sraith theilifíse atá siad faoi láthair ag iarraidh a fhorbairt.

Tá spásanna ar fáil ar an gcúrsa saor in aisce seo. Is féidir leat do d’áit a chur in áirithe nó breis eolais a fháil ach teagmháil le Fionbar Ó Baoill, Bainisteoir Oiliúna, CeangalG. fionbar@ceangalg.net