Fáilte go CeangalG! Teastaíonn uainn go gcuirfidh tú eolas air ‘an nGaeltacht Choiteann’ agus go ndéanfaidh tú í a fhorbairt inár dteannta, agus í ina heispéaras nua floscthach do chuairteoirí, do ghnóthaí agus d’áisínteachtaí stáit faoi Ghaeltachtaí na hÉireann agus na hAlban. Seo an bealach isteach duit don Ghaeltacht Choiteann!
CEANGAL
GAEILGE
Tionscnamh maoinithe ag Aontas na hEorpa é CeangalG agus is é an aidhm atá aige treisiú ar … tuilleadh
Is iad turasóirí agus oibritheoirí turasóireachta na ceannródaithe don Ghaeltacht Choiteann … tuilleadh
CEANGAL TURASÓIREACHTA
CEANGAL
NA N-EALAÍON
Is fisithe na Gaeltachta i gCoitinne iad ealaíontóirí. Cliceáil anseo le roinnt de shaothar scoth … tuilleadh
Bhí pobail na nGaeltachtaí in Éirinn agus in Albain diongbháilte agus chun … tuilleadh
CEANGAL
POBAL
Bhí scéalaíocht ag croílár dúchas na nGael riamh. Tá obair mhór ar siúl ag glúin … tuilleadh
CEANGAL
NA MEÁN CUMARSÁIDE